Where

Zappeio Megaro, Centre, 10557
210 8668 368
Zappeio Megaro
48, Iera Odos & 134-136 Megalou...
+30 210 3612046
Greek Film Archive
Syggrou Avenue 364, Kallithea, 17674
(+30) 216 8091000
SNFCC
Syggrou Avenue 364, Kallithea, 17674
(+30) 216 8091000
SNFCC
Zappeio Megaro, Centre, 10557
210 7234567
Zappeio Megaro
metro Thissio, Thissio, 118 51
6948813602
ΕΝΠΑΝ