Music

Vas. Sophias & Kokkali 1, Athens,...
210 7282000
Megaron - The Athens Concert Hall
15 Dionysiou Areopagitou Street,...
210 9000 900
Acropolis Museum
Dionysiou Areopagitou, Acropolis, 105 55
+30 -210 32 41 807
Athens & Epidaurus festival
15 Dionysiou Areopagitou Street,...
21 0324 1807
ERT National Symphony Orchestra
Vasilissis Sofias Avenue, Athens, 11521
210 7282000
Megaron the Athens Concert Hall
Vasilissis Sofias Avenue, Athens, 11521
210 7282000
Megaron the Athens Concert Hall
Dionysiou Areopagitou, Acropolis, 10555
+30 -210 32 41 807
Athens & Epidaurus festival
Dionysiou Areopagitou, Acropolis, 10555
+30 -210 32 41 807
Athens & Epidaurus festival
100, Pireos str., Gazi, 11854
213 0109300
Technopolis City of Athens