Music

Vas. Sophias & Kokkali 1, Athens,...
210 7282000
Megaron - The Athens Concert Hall
364 Syggrou Avenue, Kallithea, 17674
213 0885700
Greek National Opera
Syggrou Avenue 364, Kallithea, 17674
(+30) 216 8091000
SNFCC
Syggrou Avenue 364, Kallithea, 17674
(+30) 216 8091000
SNFCC
Vas. Sofias Ave. & Kokkali St.,...
2107282333
Megaron - The Athens Concert Hall