Music

Vas. Sophias & Kokkali 1, Athens,...
210 7282000
Megaron - The Athens Concert Hall
364 Syggrou street, Kallithea, 17674
2130885700
Greek National Opera
Vass. Sophias and Kokkali 1, Athens,...
21 0728 2333
Music Library of Greece " Lilian...
Syggrou Avenue 364, Kallithea, 17674
2168091000
SNFCC
Syggrou Avenue 364, Kallithea, 17674
(+30) 216 8091000
SNFCC
364 Syggrou street, Kallithea, 17674
2130885700
Greek National Opera
Syggrou Avenue 364, Kallithea, 17674
(+30) 216 8091000
SNFCC
Dionysiou Areopagitou, Acropolis, 105 55
+30 -210 32 41 807
Athens & Epidaurus Festival