Music

Vas. Sophias & Kokkali 1, Athens,...
210 7282000
Megaron - The Athens Concert Hall
364 Syggrou street, Kallithea, 17674
2130885700
Greek National Opera
364 Syggrou street, Kallithea, 17674
2130885700
Greek National Opera
L. Syggrou 364, Kallithea, 176 74
216 8091000
SNFCC
100, Pireos str., Gazi, 11854
213 0109300
Technopolis City of Athens
Vas.Sophias & Kokkali 1, Athens,...
210 7282778
Music Library of Greece "Lilian...
Vas. Sophias & Kokkali 1, Athens,...
210 7282778
Music Library of Greece "Lilian...
364 Syggrou street, Kallithea, 17674
2130885700
Greek National Opera
364 Syggrou street, Kallithea, 17674
2130885700
Greek National Opera