Music

Vas. Sophias & Kokkali 1, Athens,...
210 7282000
Megaron - The Athens Concert Hall
364 Syggrou street, Kallithea, 17674
2130885700
Greek National Opera
Syggrou Avenue 364, Kallithea, 17674
2168091000
SNFCC
100, Pireos str., Gazi, 11854
213 0109300
Technopolis City of Athens
100, Pireos str., Gazi, 11854
213 0109300
Technopolis City of Athens
Syggrou Avenue 364, Kallithea, 17674
2168091000
SNFCC
Syggrou Avenue 364, Kallithea, 17674
2168091000
SNFCC
Dionysiou Areopagitou, Acropolis, 11742
2130885700
Greek National Opera
100, Pireos str., Gazi, 11854
213 0109300
Technopolis City of Athens