Μουσική

Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, 17674
2130885700
Εθνική Λυρική Σκηνή
Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, 17674
2130885700
Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, 17674
2130885700
Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, 17674
2130885700
Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Λεωφόρος Συγγρού 107, Νέος Κόσμος, 11745
210 900 5 800
Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση
Λ. Συγγρού 364, Αθήνα, 17674
2130885700
Εθνική Λυρική Σκηνή
Λ. Συγγρού 364, Αθήνα, 17674
2130885700
Εθνική Λυρική Σκηνή
Λ. Συγγρού 364, Αθήνα, 17674
2130885700
Εθνική Λυρική Σκηνή
Λ. Συγγρού 364, Αθήνα, 17674
2130885700
Εθνική Λυρική Σκηνή