Σινεμά

Πειραιώς 254, Ταύρος, 17778
2122540000
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Σίνα 31, Κολωνάκι, 10680
2103398600
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος