Πολιτική Απορρήτου

Ιδιωτικό Απόρρητο

Η ιστοσελίδα δεν είναι διαφημιστική και το περιεχόμενό της προέρχεται από τους οργανισμούς μέλη του Athens Culture Net. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιλέγονται επιπλέον πολιτιστικές δράσεις.
Για περισσότρες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις επικοινωνείστε με τους ίδιους τους φορείς.

Παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους ενδιαφέροντος. Ωστόσο, αφού χρησιμοποιείτε τις άλλες ιστοσελίδες και έχετε πλέον εγκαταλείψει το ιστοσελίδα μας, να γνωρίζετε πως δεν έχουμε κανέναν έλεγχο ως προς τον άλλον δικτυακό τόπο. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία προσωπικών δεδομένων που θα εισάγετε σε άλλες ιστοσελίδες.