Το Δίκτυο

δίκτυο πολιτισμού του δήμου Αθηναίων - Athens Culture Net

Το Δίκτυο Πολιτισμού είναι ένα δυναμικό σύστημα με σκοπό την Δικτύωση και τη Συνεργασία ανάμεσα σε πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς, μικρότερους και μεγαλύτερους, δημόσιους και ιδιωτικούς. Είναι ένα λειτουργικό μοντέλο που προτάσσει μια (συν)δημιουργική λύση για τον Πολιτισμό στο πλαίσιο μιας σύγχρονης πολιτιστικής πολιτικής που παρακολουθεί και συνυπολογίζει σύγχρονες τάσεις και μορφές.

Για πρώτη φορά σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, περισσότεροι από πενήντα καταξιωμένοι φορείς και οργανισμοί πολιτισμού κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι, συζητούν και συνεργάζονται για το μέλλον. Επιδιώκουν συνέργειες και με μικρότερες πολιτιστικές ομάδες και συλλογικότητες -μια προσπάθεια η οποία διευρύνεται συνεχώς- με σκοπό τη διασπορά του πολιτισμού στις γειτονιές, την κοινωνική ενσωμάτωση και την ανάδειξη του δημόσιου χώρου σε πεδίο δημιουργικής έκφρασης στη μητροπολιτική Αθήνα.  Συνεργάζονται  με την κοινή παραδοχή ότι οι διαφορετικές σύγχρονες κουλτούρες, τοπικές και διεθνείς, συναντιούνται, συγκεράζονται και συν διαμορφώνονται, και ότι ο πολιτισμός αποτελεί δομικό στοιχείο ανθεκτικότητας μιας σύγχρονης κοινωνίας και πόλης.

Το Δίκτυο Πολιτισμού του δήμου Αθηναίων Athens Culture Net λειτουργεί σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή, για την προώθηση της ανταλλαγής ιδεών, τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την αναζήτηση πόρων και την ανάδειξη του οικονομικού αποτυπώματος του πολιτισμού στην πόλη, αποτελώντας τον αποδοτικό καταλύτη για την καθιέρωση της Αθήνας σε προορισμό και σύγχρονου πολιτισμού. Επιδιώκει συνεργασίες και δικτύωση και με άλλα ευρωπαϊκά Δίκτυα Πολιτισμού.

Δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2016 με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τους Εριφύλη Μαρωνίτη & Φοίβο Σακαλή, και τελεί υπό την εποπτεία του Δημάρχου Αθηναίων.

"Το Δίκτυο Πολιτισμού του δήμου Αθηναίων Athens Culture Net εδραιώνει ένα ενεργό πολιτιστικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο για τους ανθρώπους που ζουν στην πόλη, τους επισκέπτες, τους καλλιτέχνες και τους φορείς. Λειτουργεί, με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ως σύνδεσμος μεταξύ των κύριων πολιτιστικών φορέων της Αθήνας, προσφέροντας υποστήριξη, λύσεις και δικτύωση. Στόχοι του είναι η δημιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων σε δημόσιους χώρους, στο κέντρο και στις γειτονιές της πόλης, η προώθηση πολιτιστικών προϊόντων και σύγχρονων καλλιτεχνικών παραγωγών σε ένα διεθνές ακροατήριο, και η έγκυρη και γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες για όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσω της ιστοσελίδας www.athensculturenet.com.

Ο σύγχρονος πολιτισμός της Αθήνας κερδίζει το στοίχημα."


 

Έρευνα για τον πολιτισμό στην Αθήνα:

image