Διαβάζω για τους Άλλους

Περιοχή: 
Αθήνα, Χανιά & Ηράκλειο Κρήτης
Διεύθυνση: 
Κριναγόρου 13, Νέος Κόσμος, 11745 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 
Πληροφορίες: 

Το Διαβάζω για τους Άλλους είναι ένας Εθελοντικός, Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει στόχο να διαβάζει σε ανθρώπους που δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους.
Όραμά μας είναι να μπορούν όλοι, βλέποντες ή μη, να διαβάσουν το Σπίτι του Ύπνου, το Εκκρεμές του Φουκώ και όποιο βιβλίο θέλουν και επιθυμούν.

Το Όραμά μας υλοποιείται μέσα από τρεις βασικούς πυλώνες δράσεων:

Α. Ηχογραφήσεις (λογοτεχνικών και πανεπιστημιακών) ακουστικών βιβλίων για τους ανθρώπους που δεν βλέπουν.
Β. Ζωντανές Θεραπευτικές Αναγνώσεις σε ανθρώπους που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (σε παιδιά Τυπικής και Μη Τυπικής Ανάπτυξης, σε Ανθρώπους Τρίτης Ηλικίας που διαμένουν σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, σε Αναλφάβητους Κρατούμενους σε Φυλακές, σε Καρκινοπαθείς σε νοσοκομεία και εξ’ ατομικευμένα στους ανθρώπους που λόγω προβλημάτων υγείας ζουν κοινωνικά απομονωμένοι).
Γ. Δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά το πρόβλημα της μη ισότιμης πρόσβασης στη γνώση και στη μάθηση από όλους μέσα από εξειδικευμένα Πολυαισθητηριακά Βιωματικά Εργαστήρια που απευθύνονται είτε σε παιδιά είτε σε ενήλικες.

Μέχρι σήμερα, το Διαβάζω για τους Άλλους δραστηριοποιείται στην Αθήνα, τα Χανιά και το Ηράκλειο Κρήτης και υποστηρίζεται από ένα δίκτυο πλέον των 4500 εθελοντών.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/giatousallous
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/διαβάζω-για-τους-άλλους---diavazo-gia-tous-allous/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/diavazo_gia_tous_allous/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCtIDNVenGriw4VCV3GJ0xaQ
TWITTER: https://twitter.com/GiaTousAllous

Share this: