Θαλής + Φίλοι

Περιοχή: 
Αθήνα
Διεύθυνση: 
Αθήνα
Τηλέφωνο: 
Πληροφορίες: 

H Ομάδα ΘΑΛΗΣ + ΦΙΛΟΙ είναι μια μεγάλη παρέα εθελοντών, που εμπνέει και στηρίζει τη δημιουργία λεσχών ανάγνωσης καθώς και άλλων δραστηριοτήτων που προάγουν το στοχασμό, τη γνώση και το διάλογο. Είναι ένα ανοιχτό δίκτυο ενημέρωσης και δράσεων, που ξεκινά από το χώρο της εκπαίδευσης και ανοίγεται στην κοινωνία.

Κινητήριος δύναμη της ομάδας και των δεκάδων πλέον φίλων της παραμένει η αγάπη για τη λογοτεχνία και τα μαθηματικά, αλλά και η ζωηρή επιθυμία να αποκτήσει κοινωνική διάσταση η κατά κανόνα μοναχική εμπειρία της ανάγνωσης. Η δράση της ομάδας δίνει, επίσης, την ευκαιρία σε δεκάδες φωτισμένους και ανοιχτόμυαλους εκπαιδευτικούς να εμψυχώσουν τους μαθητές τους, ώστε να ανακαλύψουν τη χαρά της ανάγνωσης, να καλλιεργήσουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους, καθώς και ενδιαφέροντα που δεν περιορίζονται στο αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα.

Η γόνιμη πορεία της ομάδας αναγνωρίζεται σε όλες τις εκδηλώσεις της, όπως ήταν τα περίφημα συνέδρια με διεθνή απήχηση τα οποία διερευνούσαν τη σχέση των μαθηματικών με την αφήγηση (Μύκονος 2005, Δελφοί 2007), και οι διαλέξεις, τα σεμινάρια, οι συναντήσεις, τα εργαστήρια και τα μαθηματικά πανηγύρια που διοργανώνει κάθε χρόνο.

Facebook: @thalesandfriends
Twitter: @ThalesKaiFiloi

Share this: