Ίδρυμα Schwarz

Περιοχή: 
Αθήνα
Διεύθυνση: 
Σόλωνος 102, Αθήνα 10680
Τηλέφωνο: 
Πληροφορίες: 

Το Ίδρυμα Schwarz είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διοργανώνει και υποστηρίζει δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ πολιτισμών και χωρών. Λαμβάνοντας υπόψη τους σημαντικούς μετασχηματισμούς στην Ευρώπη και τους νέους τρόπους σκέψης που απαιτούνται, οι πρωτοβουλίες του Ιδρύματος φιλοδοξούν να συμβάλουν στη διαδικασία επαναξιολόγησης της σχέσης της Ευρώπης με Ανατολή και Δύση.

Διοργανώνει και υποστηρίζει δράσεις που σχετίζονται με αυτόν τον γεωπολιτικό χώρο, ενθαρρύνοντας την σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή, την έρευνα, τις δημοσιεύσεις και τις συζητήσεις σχετικά με νέους σχηματισμούς και τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών και διεθνώς. Οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν προγράμματα φιλοξενίας και υποτροφίες για καλλιτέχνες και ερευνητές, συναυλίες, εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. Επικεντρώνεται στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού, έχοντας όμως επίγνωση της ιστορικής παράδοσης και της συνεισφορά της στην κατανόηση των τρεχόντων προβλημάτων και στην αειφόρο ανάπτυξη.

Το Ίδρυμα, ενώ έχει την έδρα του στη Γερμανία, διατηρεί ένα παράρτημα στην Ελλάδα, λειτουργεί τον εκθεσιακό χώρο Art Space Pythagorion και διοργανώνει το διεθνές μουσικό φεστιβαλ Samos Young Artists Festival στο νησί της Σάμου. Οι δράσεις του στην Ελλάδα διευθύνονται από το γραφείο της Αθήνας, πόλη στην οποία επικεντρώνονται μία σειρά από νέες πρωτοβουλίες.

athens@schwarzfoundation.com

Φωτογραφίες:
1. Έκθεση «13,700,000 km^3» στο Art Space Pythagorion, 2019 Maarten Vanden Eynde, Plastic Reef, 2008–12 (άποψη εγκατάστασης) Φωτογραφία: Πάνος Κοκκινιάς
2. Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου, 2019 Επί σκηνής: Cuarteto SolTango, Φωτογραφία: Kevin Dalferth

Μοιραστείτε το: